สมาชิกสภาอบต.

ประธานนิคม

นายนิคม ชำนาญกิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิก หมู่ที่ 5 kreksak

นายเกริกศักดิ์ ศรีสุขใส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รองประธาน jutarat

นางสาวจุฑารัตน์ ทองเพ็ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิก jamrat หมู่ที่1

นายจำรัส ฟุ้งเฟื่อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิก ปาณิศา หมู่ที่2

นางสาวปาณิศา เกิดทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

ประธานนิคม

นายนิคม ชำนาญกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

สมาชิก หมู่ที่ 3 intira

นางอินทิรา อินทกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิก หมู่ที่ 3 suwan

นายสุวรรณ จันทร์แจ่มศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิก หมู่ที่ 4 satip

นายสาธิพ ซ้วนขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

สมาชิก หมู่ที่ 4 somporn

นายสมพร บุญมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

สมาชิก หมู่ที่ 5 sutam

นายสุธรรม ชูประจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิก หมู่ที่ 5 kreksak

นายเกริกศักดิ์ ศรีสุกใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิก หมู่ที่ 6 prasit

นายประสิทธิ์ แก้วประดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

สมาชิก หมู่ที่ 6 komsan

นายคมสันต์ สายแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

สมาชิก หมู่ที่ 7 wasana

นายวาสนา พงษ์ทองเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

สมาชิก หมู่ที่ 7 jutarat

นางสาวจุฑารัตน์ ทองเพ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7