ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   

ใส่ความเห็น