ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

ใส่ความเห็น