กิจกรรม/ผลงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้อนุมัติเรื่องต่างๆซึ่งอยู่ในอำนาจของสภาฯเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น