กิจกรรม/ผลงาน

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกหาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น