กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายสุธรรม ชูประจง/ นายตรวุธ บุญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเขาพนม ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น