กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ พ.ศ.2567)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ พ.ศ.2567) โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดบริการป้อมสายตรวจ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น