กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม บ่อ ถนนสายควนชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม บ่อ ถนนสายควนชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้ใช้สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ใส่ความเห็น