กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร มอบหมายให้ นายสุธรรม ชูประจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น