กิจกรรม/ผลงาน

ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ควนชะเมา หมู่ที่ 5, ถนนสายหินลูกช้าง –เกาะเสียด หมู่ที่ 4 และถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ) หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ควนชะเมา หมู่ที่ 5, ถนนสายหินลูกช้าง –เกาะเสียด หมู่ที่ 4 และถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น