กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง” ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกหาร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร มอบหมายให้ นายตรวุธ บุญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง” ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกหาร หมู่ที่ 2 และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันดินโลก” ณ โรงเรียนบ้านโคกหาร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น