กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ แก้วประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 และ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น