กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางหลวงนาใต้ และ สายนายมโน – หัวสะพาน หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายสมพร บุญมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร นายเดชนะ ดีแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นายธีรยุทธ บุญทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางหลวงนาใต้ และ สายนายมโน – หัวสะพาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น