กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น