ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหาร

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น