สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ไตรมาส1 และ2 ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น