กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายตรวุธ บุญทอง รองนายกฯ/หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโคกหาร นายเดชนะ ดีแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 3/รองหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโคกหาร ร่วมกับชลประทานกระบี่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านไสยง, กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่ ของพระราชา, กลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4 ตำบลสินปุน, กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลโคกหาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น