กิจกรรม/ผลงาน

“โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรม : การปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค–บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ณ สระน้ำห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น