แผนจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปี 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ใส่ความเห็น