กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

ใส่ความเห็น