แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกโตน บ้านหินลูกช้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่