มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด่านตำรวจสินปุน

มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด่านตำรวจสินปุน

- พฤษภาคม 12, 2021

นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนโคกหาร พร้อมด้วยพนักงาน อบต.โคกหาร มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด่านตำรวจสินปุน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

Written by kokharn

Leave a Comment