ลงพื้นที่ตรวจชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ หมู่ที่ 6 ต.โคกหาร

ลงพื้นที่ตรวจชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ หมู่ที่ 6 ต.โคกหาร

- พฤษภาคม 12, 2021

วันที่ 12 พ.ค. 2564 นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ หมู่ที่ 6 ต.โคกหาร-ไสใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ถนนร่วมใจ)

Written by kokharn

Leave a Comment