เข้าร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อ ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางหลวงนาใต้ และ สายนายมโน – หัวสะพาน หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อ ...
/ กิจกรรม/ผลงาน