โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่