ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ 80240

โทรศัพท์ 0-7568-5403
โทรสาร 0-7568-5403

ติดต่อสอบถาม: admin@kokharn.go.th
E-mail: saraban@kokharn.go.th